Ekonomi Bakanlığı tarafından, firmaların uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasını sağlamak için, ihracatta işbirliği anlayışını geliştirmek ve aynı zamanda sektörel kümelenme stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen ve ülkemiz ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi (SME Networking Project’ 2011 yılında başlamış olup, projenin 2013 yılı Kasım ayına kadar sürmesi planlanmaktadır.

‘KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi’nin bileşenlerinden biri olan ‘Küme Kıyaslama Çalışması’, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından koordine edilen ‘Küme Yöneticileri için Kapasite Gelişimi Projesi’ kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’nin önde gelen 20 iş kümesi, Avrupa’da 30 ülkeden 421 küme ile yönetim mekanizmaları, aktiviteler ve aktivitelerin etkileri açısından karşılaştırılmış, gelişim eksenleri ve öneriler küme yöneticilerine iletilmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)’in almaya hak kazandığı, Avrupa Küme Analizi Sekreterliği (European Secretariat for Cluster Analysis-ESCA) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından geçerliliği kabul edilen Bronz Kalite Etiketleri (Bronze Label), 4 Haziran 2013’te Ankara’da düzenlenen Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı’nda takdim edildi.